Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

4.1 Bio-energie

Hoofdstuk 8 Energie uit biomassa: Nuttig hoofdstuk om mee te beginnen met inlezen. Hierin komt de beschikbaarheid van de verschillende soorten biomassa aan bod. De samenstelling van de biomassa, de energie-inhoud van biomassa (energiebalans en input energie). Daarna komen verwerkingsprincipes voor droge en natte biomassastromen aan bod. Berekening van de energiebalans. Bio-energie uit afvalstromen. Bewerkings-en verwerkingsmethodes van biomassa (directe verbranding van hout, pyrolyse van hout, fermentatie, vergisting en vergassing). Tot slot vloeibare biobrandstoffen en aquatische biomassa.

 

Het platform Biogas-E legt uit wat anaerobe vergisting is.

 

Korte uitleg over de bio-energie als systeem 

Dit document biedt een overzicht en uitleg van de wijze waarop vandaag groen gas wordt geproduceerd. 

This libguide was created by Saxion Library