Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

8.1 Ruimtelijke aspecten van energietransitie: wijken en landschappen

8.2 Ontwerpen van duurzame gebouwen

This libguide was created by Saxion Library