Skip to Main Content

Open Educational Resources (OER): ONDERZOEK

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van open leermaterialen. Deze library guide wil je wil inspiratie geven om open leermaterialen te integreren in je lessen.

HBO-i Bouwsteen

HBO-i Building Block

Informatievaardigheden - Onderzoek

This libguide was created by Saxion Library