Skip to Main Content

Open Educational Resources (OER): Home

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van open leermaterialen. Deze library guide wil je wil inspiratie geven om open leermaterialen te integreren in je lessen.

Welkom

In deze library guide vind je informatie over Open Educational Resources (OER) en een selectie van open leermaterialen die ingezet kunnen worden in het onderwijs.

Ondersteuning

Saxion Bibliotheek geeft uitleg over open onderwijsmateriaal, ondersteunt bij het vinden van geschikt onderwijsmateriaal. Ook controleren we op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en zorgen we ervoor dat het goed vindbaar is de catalogus.

Heb je vragen, neem dan contact op met je accountmanager van je academie of met het  Auteursrechten InformatiePunt (AIP) van Saxion:

Algemeen contactadres: aip.sb@saxion.nl

Contactpersoon voor lectoraten:  Sarah Coombs s.k.coombs@saxionl.nl

Contactpersoon voor academies: Cynthia Halfwerk c.halfwerk@saxion.nl

Contact en Feedback

Heb je een suggestie voor uitbreiding en/of verbetering van deze library guide?  Of wil je je ervaring delen? Neem contact op met:

Loana Teerlink: e.l.a.teerlink@saxion.nl

Mocht je een gebroken link tegenkomen, wil je dit ook melden bij Loana? Alvast bedankt voor je hulp.

This libguide was created by Saxion Library