Skip to Main Content

Open Educational Resources (OER): Open Educational Resources (OER)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van open leermaterialen. Deze library guide wil je wil inspiratie geven om open leermaterialen te integreren in je lessen.

Over Open Educational Resources (OER)

Open Educational Resources (OER) zijn (digitale) onderwijsmaterialen die je vrij kunt gebruiken. Hergebruik door anderen is ook toegestaan. Dit zorgt ervoor dat het materiaal gemakkelijk is aan te passen. Het kan ook gedeeld worden buiten het klaslokaal. Onder OER-materiaal valt lesmateriaal, maar ook volledige vakken, modules, lesboeken, toetsen, software en andere instrumenten, materialen of technieken die toegang tot kennis mogelijk maken.


Het grote aanbod van open leermaterialen, maakt dat het lastig kan zijn om relevante en kwalitatieve leermaterialen te vinden. Daarom zijn er door het Teaching en Learning Centre (TLC) en Saxion Bibliotheek overzichten samengesteld van open leermaterialen van generiek onderwerpen. Ze zijn bedoeld om je te inspireren en te motiveren: je te laten zien welke waardevolle open leermaterialen er beschikbaar zijn die je kan inzetten in je onderwijs.

Heb je zelf onderwijsmateriaal gemaakt en wil je dit delen? Neem contact met ons op en dan gaan we samen kijken welke licentie past bij jouw werk en op welk platform dit het beste gedeeld kan worden.

OER Basics / Open Oregon - 2015 - 6:10 min.

This presentation looks at lowering textbook costs by using open educational resources

Waar vind je de belangrijkste vragen en antwoorden?

Een selectie van open leermaterialen

LEREN LEREN: Hoe vertel jij een onvergetelijk verhaal? / Universiteit van Nederland - 2017 - 14:53 min.

"Dit was mijn spreekbeurt". Een slechtere afsluiting van een presentatie is eigenlijk niet denkbaar. Neerlandicus Martijn Wackers (TU Delft en Leiden) weet alles over presenteren en leert je – met zijn eigen college als live-demonstratie – hoe je dan wél een onvergetelijk verhaal vertelt.

LEREN LEREN: Waarom kun jij je gele markeerstift beter weggooien als je écht iets wil leren? / Universiteit van Nederland - 2017 - 15:16 min.

Ken je ze? Die samenvattingen die met roze, gele én oranje markers zijn bewerkt en waarin je in een oogopslag ziet wat nou écht belangrijk is? Nou, zo effectief is dat dus niet. Volgens psycholoog Gino Camp (OU) ga je er namelijk niet beter van leren. Wat je dan wel moet doen hoor je gelukkig ook!

LEREN LEREN: Wat moet je de dag voor je tentamen doen behalve leren? / Universiteit van Nederland - 2017 - 15:17 min.

Neuropsycholoog Jérôme Gijselaers (OU) neemt in dit college je agenda over en vertelt je tot op het uur nauwkeurig wat je het beste kunt doen op de dag vóór je tentamen. En nee, dat is niet alleen 'goed leren'. Sterker nog: het heeft vooral te maken met veel hardlopen en weinig koffie drinken.

.Compute a mean score in SPSS.  /  BrunelAsk - 2013 - 2:14 min

Compute a new variable which is the mean score of 2 or more variables using SPSS. This technique is often used to reduce the number of variables from a questionnaire

Recode iInto Different Variable / Elsie 5560 - 2012 -  3:40 min

Recode Scaoe Variable into Categories in SPSS / BrunelAsk - 2013 - 4:27 min.

ASK SPSS Tutorial Series

Recode a scale variable into a categorical variable using SPSS. For example, change the scale variable 'Age' into the categorical variable 'Age groups'.

This libguide was created by Saxion Library