Skip to Main Content

Mensenrechten en Kinderrechten

Gebruik deze library guide om meer te weten te komen over mensenrechten en kinderrechten.

Welkom

Mensen- en kinderrechten zijn het fundament van een samenleving waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en volwaardig kan meedoen. Ieder mens heeft het recht deze rechten te leren kennen, begrijpen en toepassen. Ze dragen bij aan persoonlijke groei, het ontwikkelen van een moreel kompas, ontplooien van professionele identiteit en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk mensen- en kinderrechten te verankeren in curriculum en praktijk van scholen.

Deze library guide bevat een uitgebreid overzicht van digitale documenten op het gebied van Mensenrechten en Kinderrechten, waarmee studenten en docenten zich kunnen verdiepen in inhoud en toepassingen van deze rechten.

Over deze library guide

De library guide is tot stand gekomen in samenwerking met Francien Iedema van Academie Mens en Maatschappij en Resy Leuverink, jeugdvoorlichter bij UNICEF Nederland en een informatiespecialist van Saxion Bibliotheek.

Een library guide is een dynamisch document, het zal worden geactualiseerd. Dat betekent dat er nieuwe informatie toegevoegd kan worden, maar ook verwijderd.

Geraadpleegde literatuur voor deze library guide

College voor de Rechten van de Mens Toolbox Mensenrechten op school (2018). 

https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/d96fd19d-5ab0-451d-b844-1b78e43428f5

This libguide was created by Saxion Library