Skip to Main Content

Mensenrechten en Kinderrechten

Gebruik deze library guide om meer te weten te komen over mensenrechten en kinderrechten.

Saxion: Rights of Life spel

Rights of Life is het eindresultaat van het project  'Ontwerp een mensen- en kinderrechtenspel'. Het spel is ontworpen door Saxion studenten van het Honours Programme Health Care & Social Work en Smart Solutions Semester. 

In het spel kruipt de speler in de huid van zijn personage, dat op zijn levenspad voor gebeurtenissen en dilemma’s komt te staan die verband houden met mensen- en kinderrechten. Door eigen keuzes en discussies met medespelers leert de speler deze rechten kennen, begrijpen en toepassen. De spelleider zorgt ervoor dat het spel conform de richtlijnen gespeeld wordt.

Het  Rights of Life wordt nog verder ontwikkeld. Je wordt dan ook gevraagd om na het spelen of leiden van het spel een korte evaluatie in te vullen.

Het spel kan geleend worden bij Saxion Bibliotheek en het Documentatiecentrum in Apeldoorn.

Educatief aanbod van organisaties

Zij hebben de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Het collectief geeft voorlichting over kinderrechten.

  • Voor kinderen is er onder andere een Spreekbeurt Stappenplan, het UNICEF Kinderrechten Filmfestival en Kom in actie! materiaal.   
  • Jongeren kunnen informatie en inspiratie halen voor het profielwerkstuk, zich aanmelden voor het UNICEF jongerenpanel of meehelpen met het Speak Up! UNICEF-jongerenadvies.
  •  Voor de middelbare school is het project TOT JE RECHT beschikbaar.
  •  Leerkrachten kunnen het gratis lespakket Ken je rechten bestellen, de klas aanmelden voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival, een gastles aanvragen en een sportieve actie organiseren.
  •  Studenten kunnen zich aansluiten bij het Engels sprekende studenten netwerk.
This libguide was created by Saxion Library