Skip to Main Content

Mensenrechten en Kinderrechten

Gebruik deze library guide om meer te weten te komen over mensenrechten en kinderrechten.

Vragen

Heb je nog vragen? Stel ze

* aan de Informatiebalie in Saxion Bibliotheek

* in de chat

* via het contactformulier

* via een mail aan Library Services

Feedback en Suggesties

Voor suggesties ter uitbreiding en verbetering van deze library guide houden we ons van harte aanbevolen. Neem dan contact op met: Loana Teerlink of met Francien Iedema.

Mocht je een gebroken link tegenkomen, wil je dit ook melden bij Loana of Francien? Alvast bedankt voor je hulp.

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Deze library guide van Saxion Bibliotheek mag hergebruik worden onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0)

Vermeld bij hergebruik ‘Gebaseerd op een library guide van Saxion Bibliotheek'.

This libguide was created by Saxion Library