Skip to Main Content

Mensenrechten en Kinderrechten

Gebruik deze library guide om meer te weten te komen over mensenrechten en kinderrechten.

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948). Van de 58 leden van de Verenigde Naties destijds stemden 48 voor, geen tegen, acht onthielden zich en twee stemden niet.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niet juridisch bindend maar heeft een grote morele kracht en ligt aan de basis van bindende VN-mensenrechtenverdragen.

Meer informatie:

Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke rechten

Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke rechten (1966 aanvaard / 1076 van kracht) is bindend en door 150 landen bekrachtigd.

Meer informatie:

Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966 aanvaard / 1976 van kracht) en door 150 landen bekrachtigd. De meeste van deze rechten zijn geformuleerd als aanbeveling en daarom minder bindend dan die van het Verdrag voor Burgerrechten en politieke Rechten).

Meer informatie:

Kinderrechtenverdrag

This libguide was created by Saxion Library