Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

Welkom

Deze Library Guide is een co-creatie van Saxion onderzoekers, docenten en een informatiespecialist van Saxion Bibliotheek. 

Sommige bronnen zijn Open Access. Dit betekent dat iedereen bij deze bron kan. Voor bronnen waarvoor Saxion Bibliotheek een licentie heeft moet je inloggen. Saxion studenten en medewerkers gebruiken hiervoor hun Saxion inlogcode.

Een library guide is een dynamisch document, het zal worden geactualiseerd.

Welcome also to English speaking students

Welcome also to English speaking students. 

This library guide has been developed in Dutch, as the sources on this topic that are relevant for educational and research purposes at Saxion are mostly written in Dutch. That means you may need to use a translation service. However, spread over the different folders you will also find quite a few sources in English - please have a look! 

Leeswijzer

Bij Saxion zijn in toenemende mate studenten, onderzoekers, en docenten bezig met projecten en/of onderwijs op gebied van duurzame energie en de energietransitie. Voor een vliegende start is het nuttig om informatie te hebben waarop men zich kan inlezen in het thema. Het internet staat natuurlijk vol met zinnige en minder zinnige informatie, dus waar te beginnen? Om sneller bij de belangrijkste bronnen uit te komen, biedt Saxion de mogelijkheid een ‘library guide’ te gebruiken. Library guides zijn openbaar toegankelijk.

Het doel van de library guide 

Gemakkelijk vindbare en deelbare verwijzing naar basisdocumenten voor kennismaking met het onderwerp- bijvoorbeeld voor de eerste weken van studentonderzoek of acquisitietrajecten, of voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal waarin basisinformatie van belang is.  

In de library guide komt een zeer klein aantal geselecteerde bronnen die overzicht en/of introductie en/of actuele informatie geven. Dit zouden de topdocumenten en bronnen moeten zijn die prioriteit hebben voor het helpen opstarten van studentopdrachten, een eerste kennismaking voor onderzoek op een van de thema’s, of het actualiseren van lesmateriaal.  Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling een tweede Google te zijn. In de meeste van deze geselecteerde bronnen staan ook weer doorverwijzingen naar andere bronnen.  

In deze library guide over duurzame energie en energietransitie, die overigens bedoeld is voor alle gebruikers, van beleidsmakers, technische mensen, gedragswetenschappers, economen, etc zijn subfolders aangemaakt over de volgende deelonderwerpen: Beleid, data en overzichtsbronnen; participatie en acceptatie; energie besparing; opwek en opslag van duurzame elektriciteit; waterstof; warmte; duurzame gebouwen; bio-energie. En dit zal in de loop van de tijd verder uitgebreid worden. 

Het betreft meest online bronnen, maar ook enkele boeken, die in de Saxion Bibliotheek te leen zijn. 

Deze library guide, die is opgesteld door een groep onderzoekers, lectoren en docenten van diverse academies van Saxion, zal tweemaal per jaar worden geactualiseerd. Voor suggesties ter uitbreiding en verbetering van deze library guide houden we ons van harte aanbevolen. Neem dan contact op met: Loana Teerlink 

This libguide was created by Saxion Library