Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

3.1 Windenergie

Hoofdstuk 4: Windenergie

3.2 Zonnepanelen (PV)

Hoofdstuk 6. Electriciteit uit zonne-energie

Hoofdstuk 7: Thermische benutting uit zonne-energie

 

Short explanation on electricity producing solar panels (PV panels) and their application.

Engelstalig. Nederlandse ondertiteling mogelijk.

 

 

3.3 Opslag van elektriciteit

Aanleiding voor deze routekaart is een toezegging (28 sept 2022 van de Minister voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer.  De Routekaart Energieopslag brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag. 

 

In: Sustainability 24 (2020)

DOI: https://doi.org/10.3390/su122410511

 

In: Energies 1 (2015)

DOI: https://doi.org/10.3390/en8010172

 

In: Journal of energy storage  27 (2020)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101047<

 

In: Energies 14 (2020)

DOI: https://doi.org/10.3390/en13143651

 

In: Renewable energy  130 (2019)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.06.079

 

In: IEEE Access 7 (2018)

DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2888497 

 

RVO geeft op deze website een makkelijk leesbaar overzicht van de opties om het energiesysteem meer flexibel te maken waaronder door energieopslag. De website zelf bevat geen onderbouwing, maar voor veel van de opgesomde onderwerpen worden relevante inhoudelijke documenten aangereikt.

 

Aanleiding voor deze routekaart is een toezegging (28 sept 2022 van de Minister voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer.  De Routekaart Energieopslag brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag. 

 

           Overzicht van batterijopsalg in Nederland.

This libguide was created by Saxion Library