Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

7.1 Duurzame gebouwen, wet- en regelgeving normen en eisen

Wet- en regelgeving voor de gebouwde omgeving is verankerd in het Bouwbesluit.

De wettelijke Bouwbesluit-eisen voor energieprestatie zijn te vinden in Bouwbesluit online.

 

Algemene begripsvorming rondom duurzaam bouwen, wat het is en inhoudt tref je op de website van de rijksoverheid. Hier worden ook praktische tips gegeven. 

 

Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) staat veel informatie over wet- en regelgeving voor bestaande bouw en nieuwbouw (BENG-eisen) per sector, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen.

 

De website Energieprestatie gebouwen licht het stelsel van de energieprestatienormering in Nederland toe. Hier staat meer over de nationale bepalingsmethode die is vastgelegd in NTA 8800. Deze site geeft actuele informatie over regelingen. Deze site geeft zeer nuttige informatie voor energieadviseurs die BENG-berekeningen en energielabelberekeningen maken en ook de link naar de energieprestatienorm. 

 

Als je wilt weten hoe Nederland ervoor staat met de energielabeling, dan geeft de website van de rijksoverheid EP-Online informatie over de stand van zaken van energielabelling voor woningbouw en utiliteitsbouw. 

 

Dit rapport geeft aan bij welke woningcategorieën de eindgebruikerskosten het laagst zijn en hoe, op nationaal niveau, de eindgebruikerskosten verschillen voor verschillende actoren en woningcategorieën.

 

7.2 Duurzame gebouwen, kennisbanken en tools

Er is veel informatie te vinden  over duurzaam bouwen, waarin ook voorbeelden staan van duurzame woningbouw en duurzame gebouwen. Heel handig zijn deze verschillende kennisbanken met veel algemene informatie.

 

Op deze website komen veel actuele onderwerpen komen aan bod. De website bevat ook een kennisbank met vele artikelen en whitepapers over duurzaam bouwen. 

 

Stroomversnelling houdt zich bezig met versnelling van de energietransitie voor de bestaande woningbouw (energierenovaties). Op deze website  zijn vele rapporten, whitepapers en andere publicaties over versnelling van de energietransitie te vinden.

 

Met de energiebesparingsverkenner zijn snel inschattingen van effecten van maatregelen door te rekenen. De energiebesparingsverkenner komt binnenkort weer beschikbaar, dan gebaseerd op de NTA 8800.

 

Informatie over maatregelen die ondernemers kunnen nemen in hun bedrijf- voornamelijk gericht op veelvoorkomende manieren om energie te besparen in kantoor of winkel. De website geeft een eerste indruk, geen kritische onderbouwing. Ook tools en indicaties van terugverdientijden van maatregelen in gebouwen.

 

​​​​​​​Voor utiliteitsbouw heeft het Platform Duurzame Huisvesting op haar website verschillende tools op een rij gezet voor de gebruiker om praktische informatie snel te kunnen vinden.  

 

Deze website Podium duurzame gebouwen is van RVO en geeft een fraai overzicht van geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten in de gebouwde omgeving. De gebouwen kun je selecteren vanaf een gis-kaart van Nederland. De voorzieningen in de gebouwen worden kort beschreven.

De website heeft de mogelijkheid om nieuwe projecten aan te melden.

This libguide was created by Saxion Library