Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

2.1 Gedrag en energiebesparing

Ontdek waar de CO2-uitstoot van je huishouden door komt en wat jouw grote klimaatklappers zijn. 

 

Energiebesparing en -opwek in de particuliere woningvoorraad is een hot topic. De kranten staan vol met berichten over aardgasvrij wonen, het verdwijnen van de CV-ketel, aardgasvrije nieuwbouw en de kinderziektes die de kop op steken bij aardgasvrije verbouwingen. Minder in het nieuws, maar zeker zo belangrijk, zijn ‘de stappenzetters’: de mensen die misschien niet meteen volledig van het aardgas af gaan, maar wel serieuze maatregelen in hun woning nemen. In onderzoek naar de motivatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen werd tot nu toe vooral naar het individu gekeken. Maar lang niet altijd is er sprake van een individuele beslissing. Vaak spelen gezinsleden ook een beduidende rol in de uiteindelijke besluitname. Hoe gezinsleden elkaar beïnvloeden en wat je daarvan kunt leren is het onderwerp van dit onderzoek. In dit magazine wordt de inhoud van het tweejarig onderzoek vertaald naar handzame en toepasbare informatie. Voor verdieping vind je ook op meerdere pagina’s links naar onderzoeken en achtergronden. Ook wordt verwezen naar relevante theorieën van anderen om de resultaten en adviezen uit dit onderzoek optimaal te kunnen gebruiken. 

 

In Nederland zijn op dit moment 64 wijken aan de slag om van het aardgas af te gaan, onder de noemer ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken - PAW‘. De persoonlijke aanpak, intensief en veelal 1-op-1 contact, blijkt cruciaal om bewoners mee te krijgen in deze transitie, maar kost veel tijd en energie. Kunnen we de kracht van de persoonlijke aanpak vertalen naar een opschaalbare aanpak? Welke gedragswetenschappelijke elementen zijn hierbij cruciaal? In dit Onderzoekstraject ‘Persoonlijke aanpak en opschaling’ ging Duwtje, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), in het kader van Programma Aardgasvrij Wijken (PAW), op zoek naar het antwoord op deze vragen.  

Dit document gaat in op de volgende drie onderzoeksvragen: 

• Welke gedragsfactoren in de persoonlijke aanpak zorgen voor het meeste effect op gedrag van bewoners?  

• Welk effect hebben gedragsinterventies, gebaseerd op de deskstudie, op het gedrag van bewoners in proeftuinen?  

• Welke gedragsinterventies zijn geschikt voor opschaling van de proeftuinen aardgasvrije wijken? 

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van concrete projecten in verschillende Nederlandse gemeenten. 

 

Overzichtsdocument van Milieu Centraal over energierelevant gedrag en enkele technieken en methoden om dat effectief te beïnvloeden.  

This libguide was created by Saxion Library